Tüm Avukatlar dünya! Tüzel yemek avukatlar ile çevrimiçi.


Maliyet eylemleri nelerdir. Uluslararası araştırma ağları


Bilimin doğası değişti EUR'dur Maliyet eylemleri, AB tarafından finanse edilen araştırma projeleri ile sinerji kurma veya kurma yolunu açabilirAraştırma Projeleri içindeki işbirliği genellikle yeni eylemlere yol açar ve böylece araştırma konsorsiyumunun ağ potansiyelini arttırır. Maliyet bilimsel, teknolojik ve toplumsal zorlukları ele Avrupa'nın kapasitesini güçlendirmek amacıyla araştırmacılar ve yenilikçiler için ağ fırsatları sağlar.

Üç stratejik öncelikler vardır: Teşvik ve yaymak mükemmellik, atılım bilimi için disiplinler arası araştırma Teşvik ve güçlendirici ve genç araştırmacılar ve yenilikçiler istinat.

Maliyet, bilim ve teknolojinin her alanında barışçıl amaçlarla alttan yukarıya, mükemmelliğe dayalı, açık ve kapsayıcı ağları finanse ederek misyonunu uygular.