fikri mülkiyet hakları nedirEdebi ve sanatsal eser yazarlarının (kitaplar ve diğer yazılar, müzik besteleri, resimler, heykel, bilgisayar programları ve filmler gibi) hakları, yazarın ölümünden yıl sonra en az bir süre için telif hakkı ile korunmaktadır. Ayrıca telif hakkı ve ilgili (bazen “komşu” olarak anılacaktır) hakları ile korunan sanatçılar (örneğin aktörler, şarkıcılar ve müzisyenler), fonogramlar (ses kayıtları) ve yayın kuruluşlarının üreticilerinin haklarıdır.

Fikri mülkiyet korumasının temel sosyal hedefleri yukarıda belirtildiği gibi olsa da, münhasır verilen haklar genellikle, hak sahiplerinin ve kullanıcıların meşru çıkarları arasında bulunması gereken dengeyi ince ayarlamayı amaçlayan bir takım sınırlamalar ve istisnalara tabidir.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) uluslar arasındaki ticaretin küresel kuralları ile ilgilenir

Ana işlevi, ticaretin mümkün olduğunca sorunsuz, öngörülebilir ve özgürce akmasını sağlamaktır. Daha