AVUKATLARAVUKAT

Uluslararası Birliği (Commonwealth) avukatlar kuruldu, 1992 yılında yeniden düzenleme sonucunda avukatlar Birliği SSCB desteği ile avukatlar, dokuz devletlerin eski sovyet cumhuriyetleri.

(Dernekler) Temel amaçları, Uluslararası Topluluğu avukatlar, çözünürlük sorunları belirleme ve geliştirme, dış ilişkiler, uluslararası hukuk kuruluşları, oluşumu anlamlı bir organizasyon kısmında, küresel sivil toplum, hem de konumlandırma avukatlar olarak uluslararası bağımsız bir güç hesaba katılması gereken.

(Commonwealth) Uluslararası avukatlar Birliği uygular faaliyetlerini en çok aranan modern bar toplumda yönde:

— işbirliği ile uluslararası, ulusal, bölgesel, sendikalar, dernekler ve diğer sivil toplum kar amacı gütmeyen organizasyon avukatlar;

— şekillendirme, bilgi kaynakları alanında avukatlık ve hukuk faaliyetleri;

— öğrenme ve deneyimler önde gelen avukat barış;

— organizasyon uluslararası seminer, kongre ve konferanslar;

— katılım ortaklaşa düzenlenen uluslararası dernekler avukatlar, konferanslar, seminerler, oturumlar, toplantılar;

— teşvik, deneyim paylaşımı, iş avukatları, farklı ülkelerden;

— örgüt paylaşımı heyetleri avukatlar arasında, kar amacı gütmeyen dernekler avukatlar farklı ülkeler ve bölgeler;

— holding, bağımsız sosyal hukuk adli yönetmelikler, ilgili devlet kurumları ve kamu kuruluşları, teşvik ve mevzuat hakkında hukuk faaliyetleri ve savunuculuk;

— hak ve özgürlüklerinin korunması, haysiyet ve onur üyeleri.